Úpravy a filtrace vody

Chemické filtry
pro domácnosti a průmysl

Nacházíte se zde:

Čistění vody

Čistá voda

Je definována jako voda, která prošla případně procesem úpravy a vyhovuje stanoveným požadavkům. Ty upravuje Vyhláška 252/2004 Sb. o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol, která také stanovuje nejnižší a mezní koncentrace a hraniční hodnoty jednotlivých vlastností vzorků vod.

Užitková voda

Je někdy také rozčleněna na vodu užitkovou a provozní. Požadavky na jakost se liší dle použití v průmyslu.

Postupy při čištění vody

 • Sorpce je separační proces, jehož principem je hromadění rozpuštěné látky v kapalině (sorbátu) na povrchu pevné látky (sorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Sorpcí na aktivních materiálech je možno odstranit z vody především rozpuštěné látky anorganické či organické. Sorpci lze uskutečnit:
  - dávkováním sorbentu v práškovité formy
  - filtrací přes granulovaný sorbent

Nejpoužívanějším sorbentem je práškovité nebo zrněné aktivní uhlí.

 • Filtrace je metoda dělení pevné látky od kapaliny či plynu na porézní přepážce - filtru. Jako filtr slouží nejčastěji filtrační síto, ale v určitých situacích lze jako filtr požít i látku (obvykle netkané textílie) nebo písek (např. v čističce odpadních vod). Tekutina filtrem protéká, zatímco pevné částice filtr zachycuje. Druhy filtrace nečistot:
  - povrchová filtrace - částice se zachycují na povrchu filtru, kde vytvářejí vrstvu zvanou filtrační koláč. (příkladem mohou být sítové filtry)
  - hloubková filtrace - částice procházejí porezním prostředím filtru a zachycují se v něm (pískové filtry v čističkách odpadních vod).

 • Srážení (koagulace) je označení pro pochod, při němž se z roztoku vylučuje pevná látka (sraženina, sedlina) přídavkem činidla. Tato metoda je užívána většinou v čističkách odpadních vod) 
 • Čiřením je možno z vody odstraňovat především jemně suspendované a koloidní látky anorganické či organické, ale i organismy, baktérie, viry
 • Oxidace látek přítomných ve vodě a dezinfekce vody je postup použitelný pro částečné rozrušení přítomných organických látek oxidací, některých anorganických složek (NH4, NO2 Fe2+, Mn 2+  atp.) a odstranění baktérií, spor a virů. 
 • Provzdušňování vody slouží k nasycení vody kyslíkem, odstraňování oxidu uhličitého, radonu, sirovodíku, nízkomolekulárních frakcí ropných látek , některých uhlovodíků (CH4).
 • Odželezování a odmangaňování slouží k odstranění železa a manganu.
 • Mikrobiologické a biologické způsoby úpravy vody slouží k odstraňování organických látek, živin a bakteriálního znečištění.

Téma stránky: čištění vody, užitková voda, filtrace vody, provozní voda

22eb2175d1a608696d9eb129b529065d.jpg

Poptávkový formulář

Nenabízíme jen univerzální řešení, ale vždy přistupujeme ke každému klientovi individuálně. Vyplňte on-line náš poptávkový formulář a nechte si zdarma vypracovat cenovou nabídku.

Aktuality

Filtrace s aktivním uhlím na odstranění barvitosti vody, zápachu, chloru, pesticidů - 18.4.2024

Krásný dobrý den, milí zákazníci. Dnes tvoříme nabídku na úpravu vody, která má vysokou...

Více

Facebookový profil s aktuálními instalacemi fltrací - 10.4.2024

Vážení zákazníci, na našem Facebookovém profilu Milvit Water můžete sledovat aktuální instalace...

Více

Změkčení obecní vody pro bytové domy - 6.3.2024

V poslední době se zvyšuje poptávka po úpravě tvrdé obecní vody pro bytové domy. Montujeme...

Více

Kontakty

MW - úpravny vody
Malotice 47
Kostelec nad Černými lesy
281 63

mob.: 720 976 036