Úpravy a filtrace vody

Chemické filtry
pro domácnosti a průmysl

Nacházíte se zde:

Čistění vody

ČIŠTĚNÍ VODY
Čistá voda -

je definována jako voda, která prošla případně procesem úpravy a vyhovuje stanoveným požadavkům.

Ty upravuje vyhláška 252/2004 Sb. o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol,

která také stanovuje nejnižší a mezní koncentrace a hraniční hodnoty jednotlivých vlastností vzorků vod.


Užitková voda -

je někdy také rozčleněna na vodu užitkovou a provozní. Požadavky na jakost se liší dle použití v průmyslu

Postupy při čištění vody

 • Sorpce je separační proces, jehož principem je hromadění rozpuštěné látky v kapalině (sorbátu) na povrchu pevné látky (sorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil.
  Sorpcí na aktivních materiálech je možno odstranit z vody především rozpuštěné látky anorganické či organické. Sorpci lze uskutečnit:
  - dávkováním sorbentu v práškovité formy
  - filtrací přes granulovaný sorbent
  Nejpoužívanějším sorbentem je práškovité nebo zrněné aktivní uhlí.

 • Filtrace je metoda dělení pevné látky od kapaliny či plynu na porézní přepážce - filtru. Jako filtr slouží nejčastěji filtrační síto, ale v určitých situacích lze jako filtr požít i látku (obvykle netkané textílie) nebo písek (např. v čističce odpadních vod). Tekutina filtrem protéká, zatímco pevné částice filtr zachycuje. Druhy filtrace nečistot :
  - povrchová filtrace -
  částice se zachycují na povrchu filtru, kde vytvářejí vrstvu zvanou filtrační koláč. (příkladem mohou být sítové filtry)
  - hloubková filtrace -
  částice procházejí porezním prostředím filtru a zachycují se v něm (pískové filtry v čističkách odpadních vod).

 • Srážení (koagulace) je označení pro pochod, při němž se z roztoku vylučuje pevná látka (sraženina, sedlina) přídavkem činidla. Tato metoda je užívána většinou v čističkách odpadních vod) 
 • Čiřením je možno z vody odstraňovat především jemně suspendované a koloidní látky anorganické či organické, ale i organismy, baktérie, viry
 • Oxidace látek přítomných ve vodě a dezinfekce vody je postup použitelný pro částečné rozrušení přítomných organických látek oxidací, některých anorganických složek (NH4, NO2 Fe2+, Mn 2+  atp.) a odstranění baktérií, spor a virů. 
 • Provzdušňování vody slouží k nasycení vody kyslíkem, odstraňování oxidu uhličitého, radonu, sirovodíku, nízkomolekulárních frakcí ropných látek , některých uhlovodíků (CH4).
 • Odželezování a odmangaňování slouží odstraňení železa a manganu.
 • Mikrobiologické a biologické způsoby úpravy vody slouží k odstraňování organických látek, živin a bakteriálního znečištění.
  Téma stránky : čištění vody

Poptávkový formulář

Nenabízíme jen univerzální řešení, ale vždy přistupujeme ke každému klientovi individuálně. Vyplňte on-line náš poptávkový formulář a nechte si zdarma vypracovat cenovou nabídku.

Aktuality

Vánoční svátky 2018 - 14.12.2018

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za úspěšnou spolupráci v tomto roce a dovolujeme si Vás...

Více

Státní svátky - červenec 2018 - 3.7.2018

Vážení zákazníci, 
dovolujeme si Vás upozornit na uzavření provozovny ve dnech 5.7.2018 až...

Více

Státní svátek květen 2018 - 4.5.2018

Vážení zákazníci, 
dovolujeme si Vás upozornit na uzavření provozovny ve dnech 7.5.2018 a...

Více

Kontakty

MW - úpravny vody
Malotice 47
Kostelec nad Černými lesy
281 63

tel./fax: 321 796 264
mob.: 720 976 036