Úpravy a filtrace vody

Chemické filtry
pro domácnosti a průmysl

Nacházíte se zde:

Kvalita vody, původ vody a chemický rozbor vody

Kvalita vody se obvykle pouhým okem nepozná. Je  závislá především na podloží v místě vodního zdroje. Kromě veřejných vodovodů jsou studny nejčastějším zdrojem vody pro domácnosti.

Kopané studny

Jsou obvykle starší a bývá v nich spíše povrchová voda s vyšší tvrdostí a obsahem dusičnanů. Výjimečně pak zde jsou koliformní bakterie, svědčících o blízkosti netěsné žumpy nebo jiného zdroje znečištění.

Vrtané studny

Jsou nejčastější typ nových vodních zdrojů, obsahujících převážně spodní vodu a v naprosté většině případů majících zvýšený obsah železa a manganu. Voda z vrtaných studen proto občas mírně zapáchá. Dusičnany se ve vodě z vrtů takřka nevyskytují.

Nejčastějším dokladem kvality vody je její chemický rozbor. Zde je komentář k nejčastěji sledovaným ukazatelům:

Tvrdost vody

Jedním z ukazatelů, které obvykle charakterizují kvalitu vody, je tzv. „tvrdost vody“. Přestože se jedná o nejednoznačný termín, jehož význam není zcela přesně definován a moderní hydrochemie se mu snaží vyhýbat, je mezi laickou veřejností i v řadě odvětví stále hojně využíván.


Vápník

Vápník představuje hlavní složku tvrdosti vody a je ze zdravotního hlediska prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. Je tedy doporučeno konzumovat spíše vodu tvrdší, ačkoli by tvrdost neměla dlouhodobě přesahovat určité hranice. Striktní hodnoty tvrdosti vody, jež by bylo nutné dodržovat, legislativa neupravuje. Ve vyhlášce pro pitnou vodu je však stanoveno doporučené rozmezí 2,0-3,5 mmol/l. Tyto hodnoty odpovídají obvyklému složení vody z vodovodu v českých domácnostech, která tak představuje nejpřístupnější zdroj vápníku pro lidský organismus.


Hořčík

Zdraví prospěšný v určitém množství je také hořčík. Oba tyto prvky jsou žádoucí jako prevence úmrtí na srdečně-cévní onemocnění a zřejmě i jako prevence některých jiných chorob. V koncentracích nad 100 mg/l může mít hořčík v přítomnosti síranů projímavý účinek. Hořčík a vápník jsou přirozená součást vod, jejich obsah se však někdy mírně zvyšuje při stabilizaci vody pomocí vápna, vápence či dolomitu.

Barvitost a zápach vody

Naopak co určitě nikdo rád nevidí je, pokud má voda hnědo-červené zabarvení. Jedovatá sice není, ale určitě snižuje spotřebitelskou kvalitu. Zabarvení vzniká přítomností přirozených organických látek typu huminových látek a fulvokyselin nebo přítomností kovů, zejména železa, ať už přírodního původu, nebo z koroze potrubí. Jak  již bylo dříve zmíněno, odstranění železa a manganu je nejčastěji požadováno u vrtaných studní.

Další nevítanou přísadou jsou amonné ionty, které působí jako ne zcela spolehlivý indikátor fekálního znečištění. Projevují se zápachem vody po shnilých vejcích. V koncentracích ve vodě obvyklých jsou prakticky netoxické, ale mohou snížit účinnost dezinfekce, vést k tvorbě dusitanů v potrubí, nebo být příčinou pachových a chuťových problémů ve vodě. Mohou též zapříčinit selhání filtrů k odstraňování manganu. Vzácně mohou být přírodního geologického původu, ale nejobvyklejším zdrojem znečištění jsou odpadní vody z měst nebo z živočišné výroby, protože amonné ionty jsou produktem rozkladu dusíkatých organických látek. Dále se mohou do pitné vody dostat při dezinfekci chloraminem a z nové cementové výstelky potrubí.

Dusičnany a dusitany ve vodě

Co by se mělo ve složení pitné vody objevit v limitovaném množství, jsou dusičnany a dusitany. V lidské krvi reagují s hemoglobinem za vzniku methemoglobinu a způsobují riziko vnitřního dušení, hlavně u kojenců do tří měsíců věku. V zažívacím traktu se dusičnany mohou redukovat na dusitany, které reagují se sekundárními aminy v potravě za vzniku takzvaných N-nitroso sloučenin, které jsou podezřívány z karcinogenního účinku. Proto je odstraňení dusičnanů z vody velice žádoucí.  Tyto látky mají nepříznivý vliv také na reprodukční funkce. Do vody se dostávají z lidských a zvířecích výkalů nebo z odpadních vod vyprodukovaných ve městech a vesnicích. Možné jsou také splachy ze zemědělské půdy nebo kontaminace umělými hnojivy

Desinfekce vody

Chlór se do pitné vody přidává jako nejběžnější desinfekční prostředek. V povolené koncentraci (do 0,3 mg/l) je chlór přítomný ve vodě zdraví neškodný, ovšem citlivější osoby i tuto koncentraci mohou vnímat jako nepříjemný pach i chuť pitné vody. U citlivých osob může výjimečně dojít také k podráždění pokožky. Chlorace vody je kromě drahé ionizace a použití UV-lamp jednou z možností desinfekce vody.Klíčová slova: kvalita vody, původ vody, rozbor vody, desinfekce vody, dusitany a dusičnany, tvrdost vody, vápník, hořčík, dusičnany ve vodě, odstranění dusičnanů z vody, dusičnany, dusitany ve vodě

Původ dusičnanů a dusitanů

Původ dusičnanů a dusitanů

Původ dusičnanů a dusitanů

Původ dusičnanů a dusitanů

Koliformní bakterie

Koliformní bakterie

Koliformní bakterie

Koliformní bakterie

Následky tvrdé vody

Následky tvrdé vody

Poptávkový formulář

Nenabízíme jen univerzální řešení, ale vždy přistupujeme ke každému klientovi individuálně. Vyplňte on-line náš poptávkový formulář a nechte si zdarma vypracovat cenovou nabídku.

Aktuality

Filtrace s aktivním uhlím na odstranění barvitosti vody, zápachu, chloru, pesticidů - 18.4.2024

Krásný dobrý den, milí zákazníci. Dnes tvoříme nabídku na úpravu vody, která má vysokou...

Více

Facebookový profil s aktuálními instalacemi fltrací - 10.4.2024

Vážení zákazníci, na našem Facebookovém profilu Milvit Water můžete sledovat aktuální instalace...

Více

Změkčení obecní vody pro bytové domy - 6.3.2024

V poslední době se zvyšuje poptávka po úpravě tvrdé obecní vody pro bytové domy. Montujeme...

Více

Kontakty

MW - úpravny vody
Malotice 47
Kostelec nad Černými lesy
281 63

mob.: 720 976 036