Úpravy a filtrace vody

Chemické filtry
pro domácnosti a průmysl

Nacházíte se zde:

Magnetické úpravy vody

Magnetická úprava vody

Princip činnosti zařízení SuperMAG

Magnetická úpravna vody je určena pro úpravu užitkové vody všude tam, kde dochází k tvorbě a usazování vodního kamene a zákazník nechce použít chemickou změkčovací filtraci. Vlivem magnetického pole získává voda na určitou dobu vlastnosti vody měkké, avšak nemění hodnoty obsahu minerálů ve vodě. Potlačením projevů tvrdosti voda pak nevytváří tvrdé inkrusty, ale pouze měkké nebo žádné úsady, podle složení vody. Jestliže takto upravená voda bude neustále proudit potrubním systémem, bude mít navíc pravděpodobně i schopnost uvolňovat staré nánosy. Tím je v mnoha případech možné předejít chemickému čištění nebo nákladné rekonstrukci starých vodovodních systémů.

Princip činnosti

Neupravená voda obsahuje rozpuštěné soli minerálních látek. Během prosakování vody zemským povrchem dochází působením ve vodě obsaženého CO2 k rozpouštění minerálů,převážně kalcium-hydro-karbonátových solí Ca(HCO3)2, existujících v roztoku ve formě oddělených iontů (Ca++) a (HCO3)-. Tvrdost vody je pak dána součtem obsažených solí. Zahřátím v přístrojích dochází k přesycení roztoku a vylučování solí nad saturačním stavem. To má za následek tvorbu tzv. kotelního kamene. Zahřátím se z vody vylučuje rozpuštěný CO2 a minerální látky tím přestávají být ve vodě rozpustné a uvolňují se nad bodem sytosti. Obvykle ve formě vápence podle chemické rovnice:

Ca(HCO3)2 ==>CO2 + H2O+CaCO3

Protože se soli v roztoku vyskytují ve formě kladných a záporných iontů, lze na ně působit vlivem silových polí. To je také podstatou funkce magnetické úpravny vody. Do potrubí se namontuje úpravna, která vytváří silné magnetické pole a v důsledku motorického pohybu nábojů v poli dochází k uvolňování iontů z vazby na molekulách vody. Uvolněné kladné a záporné ionty spolu vzájemně kolidují a vytvářejí neškodné, velmi jemné krystalky aragonitu, s vazbou pevnější než je vazba na molekulu vody. Aragonit je vápenec s deformovanou krystalickou mřížkou. Na rozdíl od běžného vápence krystalizuje v kosočtverečné soustavě. V přírodě se vyskytuje vzácně, protože fosilněním přechází do běžného vápence, a jeho nejznámější formou je karlovarský vřídelní kámen. Vedlejším produktem při tvorbě aragonitových krystalů je opět CO2 . Proto má někdy takto upravená voda vlastnosti vody dešťové, tj. schopnost rozpouštět již usazené vápenné sloučeniny tak, jako je tomu ve volné přírodě. Proto je možné v uzavřených systémech vyčistit i velmi zarostlé potrubní systémy. Velmi důležitým vlivem je i omezení působení bakterií Legionella. Tato tyčinková bakterie se vyskytuje ve většině zdrojů vody a v příznivých podmínkách se začne exponenciálně množit, zejména v systémech TUV a klimatizacích. Způsobuje těžké, zápalu plic podobné infekce, ohrožující zejména nemocné a staré osoby. Legionella je odolná vůči většině chemických látek, chlor nevyjímaje. Prakticky ji lze účinně likvidovat pouze ohřevem nad 65°C, za cenu zvýšených energetických nákladů i tvorby vodního kamene. Působení magnetické úpravny je nepřímé. Jelikož však bakteriální kolonie vegetují na inkrustech, je značně omezen jejich životní prostor tím, že potrubní systém je udržován čistý.

Kam se magnetická úprava vody montuje?

Magnetická úpravna se montuje do potrubí před jednotlivá zařízení, které chceme chránit, nejlépe větší a účinnější na přívod těchto zařízení. Tak ochráníme celý systém. Pro ty, kdo mají problémy s hrubými nečistotami, doporučujeme předřadit před naše zařízení filtr hrubých nečistot, aby se předešlo jeho případnému zanesení. Při výběru úpravny nedoporučujeme zbytečně podhodnocovat účinnost, protože ji kupujete ne na několik let, ale na několik desetiletí.

Určení velikosti

Určující je způsob ohřevu vody a četnost jejího odběru. Čím delší zdržení vody v zařízeních, delší vodovodní potrubí, tím větší komora s většími a silnějšími magnety. Volbou větší komory nic nepokazíme, komora bude působit s rezervou. S určením optimální velikosti komory případně poradíme. Komoru doporučuji do nových instalací jako prevenci, ti moudří již tak činí. Dodáváme velikosti od G 1/2" - G 1.1/2", dále průmyslové verze DN 50, 65, 80, 100, 150, 200. SuperMAG lze instalovat v libovolné poloze, magnetické zařízení je obousměrné, nezáleží tedy na jeho stranové orientaci. SuperMAG nevyžaduje žádnou údržbu a je vyroben z ušlechtilých materiálů. Provozem se neopotřebovává a jeho životnost přesahuje 50 let. Na výrobek je vystaven Certifikát od zkušebního ústavu a prohlášení o shodě, viz. příloha  "Ke stažení".

Domovní magnetické úpravny

Domovní magnetické úpravny

Průmyslové magnetické úpravny SuperMAG

Průmyslové magnetické úpravny SuperMAG

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 1

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 1

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 2

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 2

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 3

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 3

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 3 PLUS

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 3 PLUS

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 4 G2" závitová

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 4 G2\" závitová

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 4 DN50 přírubová

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 4 DN50 přírubová

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 4 DN 80 (DN100)

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 4 DN 80 (DN100)

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 5 DN150 (DN200)

Magnetická úpravna vody SuperMAG velikost 5 DN150 (DN200)

Instalace magnetické úpravny vody SuperMAG velikost 3 a filtru Atlas 10"

Instalace magnetické úpravny vody SuperMAG velikost 3 a filtru Atlas 10\"

Poptávkový formulář

Nenabízíme jen univerzální řešení, ale vždy přistupujeme ke každému klientovi individuálně. Vyplňte on-line náš poptávkový formulář a nechte si zdarma vypracovat cenovou nabídku.

Aktuality

Filtrace na snížení obsahu arsenu, uranu a draslíku ve vodě - 5.6.2024

Dnes navrhujeme zákazníkovi z Kouřimi filtraci nasnížení obsahu arsenu, uranu a draslíku ve...

Více

Filtrace s aktivním uhlím na odstranění barvitosti vody, zápachu, chloru, pesticidů - 18.4.2024

Krásný dobrý den, milí zákazníci. Dnes tvoříme nabídku na úpravu vody, která má vysokou...

Více

Facebookový profil s aktuálními instalacemi fltrací - 10.4.2024

Vážení zákazníci, na našem Facebookovém profilu Milvit Water můžete sledovat aktuální instalace...

Více

Kontakty

MW - úpravny vody
Malotice 47
Kostelec nad Černými lesy
281 63

mob.: 720 976 036